تماس با ما

نام : شرکت ساختمانی پرهام (سهامی خاص)

تلفن : ۸۸۹۰۱۷۹۹-(۹۸۲۱+) ، ۸۸۹۰۰۶۶۹-(۹۸۲۱+)، ۸۸۹۰۳۳۸۹-(۹۸۲۱+) 

نمابر : ۸۸۹۰۵۳۷۸-(۹۸۲۱+)

وب سایت : www.parhamco.com ( در حال بروز رسانی)

ایمیل : Info@parhamco.com

ایمیل مدیرعامل: a.khodabakhshi@parhamco.com