اطلاعات کلی پروژه های خاص دریایی اجرا شده

 

I- تعدادی از پروژه های بزرگ دریایی

1- نــام پــروژه : ساخت دایک ها و موج شکن های شرقی و غربی بندر انزلی

-         کـارفــرمــا   : اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

-         مهندسین مشاور : مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

-         مـوقعیـت : استان گیلان ، بندر انزلی (شمال ایران)

-         مبلغ کل قرارداد بر حسب دلار آمریکا : 116،000،000 دلار

 

شرح مختصر پروژه :

-         اجرای موج شکن های بزرگ و دایکهای بندرانزلی با استفاده از مصالح سنگی در لایه های مترس ، مغزه ، فیلتر و پنجه با تناژ 50 ~ 1 کیلو گرم الی 5500 ~ 3500 کیلوگرم و استفاده از آرمورهای بتنی xbloc تحت لیسانس شرکت DMC هلند با وزنهای 4/80 تن تا 11 تن .

مشخصات موج شکن های اجرا شده :

-         موج شکن شرقی بطول 1،334 متر و عمق حداکثر6/50 – متر ، موج شکن غربی بطول 1،669 متر و عمق حداکثر 10/50- متر ، دایک شرقی بطول 1،479 متر و دایک غربی بطول 314 متر میباشد.

-         سنگهای مصرفی در لایه های مختلف برابر 1،280،000 مترمکعب معادل 2،560،000 تن ، که از فواصل 80 الی 205 کیلومتر(در محدوده شهرستان های لوشان تا نمین اردبیل) تهیه و به محل اجرای پروژه حمل شده است .

مقادیر کلی کار انجام شده :

-         طول کل موج شکن ها و دایک های شرقی و غربی 4,796 متر.

-         سنگهای مصرفی در لایه های مختلف برابر 1،280،000 مترمکعب معادل 2،560،000 تن .

-         آرمورهای بتنی xbloc تحت لیسانس شرکت DMC هلند با وزنهای 4/80 تن تا 11 تن ، تعداد کل 17،403 عدد ، حجم کل بتن ریزی 58،700 مترمکعب، سطح کل قالب بندی 393،700 مترمربع.

دوره اجرا :

-         سال شروع : 1387

-         سال خاتمه : 1394

 

2- نــام پــروژه : ساخت 5 پست اسکله های شرقی و غربی حوضچه داخلی بندرخدماتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه در قالب دو قرارداد.

-         کـارفــرمــا   : وزارت نفت ایران ، سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس عسلویه

-         مهندسین مشاور : مهندسین مشاور ساحل

-         مـوقعیـت : استان بوشهر ، عسلویه (جنوب ایران)

-         مبلغ کل قرارداد بر حسب دلار آمریکا : 000 ،000، 79 دلار

     

شرح مختصر پروژه :

 

اجرای 5 پست اسکله های خدماتی شامل دیواره های پهلوگیری ، و بارانداز پشت اسکله ها بعرض 30 تا 40متر در پروژه ساخت اسکله های حوضچه داخلی بندرخدماتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه.

مشخصات اسکله های اجرا شده :

5 پست اسکله با عمق آبخور 13/00- متر بطول کل 1،250 متر

دیواره بتنی مهاری(Dead-Man) بطول کل 1،250 متر

فونداسیون شمع های زیر ریل بطول کل 971 متر

خلاصه روش اجرای پروژه :

دیواره پهلوگیری 5 پست از اسکله ها :

- کوبیدن شمع های فلزی بقطر 56 اینج با روش Soldier piles  با چکش ویبره بصورت مجاور هم ، نصب پلیت و قفس آرماتور و بتن ریزی با لوله ترمی در قسمت فوقانی داخل شمعها.

- کوبیدن کیسینگ های فلزی بقطر 26 اینچ مابین درز شمع ها در سمت ساحل با چکش ویبره ، حفاری و بتن ریزی با لـولـه تـرمی داخل کیسینگ ها و بیرون کشیدن کیسینگ ها با چکش ویبره پس از اتمام بتن ریزی .

-       قالب بندی ، آرماتور بندی ، نصب بولت های مهاربندها و بتن ریزی دیواره پهلوگیری .

 روش مهارکردن شمع های دیواره اصلی (5پست):

-         کوبیدن شمع های فلزی بقطر 56 اینج با روش Soldier piles  با چکش ویبره بصورت مجاور هم ، نصب قفس آرماتور و بتن ریزی با لوله ترمی در قسمت فوقانی داخل شمعها.

-         اجرای دیواره بتنی مهاری(Dead-Man)

-         مهار کردن دیواره های اسکله ها با کابل های پیش تنیده و گیره های 9 سوراخه با استفاده از روش دیویداگ آلمان(DSI, Post Tensioning System) .

ساخت بارانداز درپشت 5 پست اسکله:

-         پرکردن با مصالح مرغوب سنگی ، تحکیم ، اجرای لایه های روسازی و اسفالت در عرض30 تا 40متر و در طول اسکله ها برای محوطه بارانداز.

مقادیر کلی کار انجام شده در 5 پست اسکله حوضچه داخلی بندرخدماتی

-         تعداد کل شمع های 56 اینچ و 26 اینچ : 2،939 عدد ، طول کل شمع کوبی : 42،860 متر، طول کل حفاری : 14،910 متر، حجم کل بتن ریزی : 34،150 مترمکعب، سطح کل قالب بندی : 25،900 مترمربع، وزن آرماتور مصرفی : 2،955،000 کیلوگرم، وزن کارهای فلزی : 328،000 کیلوگرم، وزن كابل هاي پيش تنيدگي :   338،200 کیلوگرم، تعداد گیره های پيش تنيدگي : 1،802 عدد ، حجم عمليات خاكي و سنگی : 1،273،200 مترمکعب.

دوره اجرا :

-         سال شروع : 1381

-         سال خاتمه : 1385

 

3- نــام پــروژه : ساخت اسکله سوختگیری با ظرفیت 80،000 تن در بندرخدماتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه

-         کـارفــرمــا   : وزارت نفت ایران ، سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس عسلویه

-         مهندسین مشاور : مهندسین مشاور ساحل

-         مـوقعیـت : استان بوشهر ، عسلویه (جنوب ایران)

-         مبلغ کل قرارداد بر حسب دلار آمریکا : 000 ،000 ، 10 دلار

    

 

شرح مختصر پروژه :

اجرای اسکله سوختگیری شامل اسکله پهلوگیری با پلت فرم بتنی برای شناورهای 80،000 تنی .

مشخصات اسکله سوختگیری اجرا شده :

اسکله پهلوگیری با عمق آبخور 20/00- متر و پلت فرم بتنی اسکله به ابعاد 29/60x42/60 متر.

اجرای پل دسترسی بتنی از موج شکن به پلت فرم اسکله ، بطول کل 54 متر و عرض 7/30 متر.

خلاصه روش اجرای پروژه :

اجرای پلت فرم پهلوگیری:

- کوبیدن شمع های فلزی قائم و مایل بقطر 56 اینچ از روی بارج عملیاتی با چکش ویبره ، نصب پلیت و قفس آرماتور و بتن ریزی با لوله ترمی در قسمت فوقانی داخل شمعها.

- کوبیدن یکپارچه شمع های فلزی منو پایل بقطرهای 70 اینچ و 75 اینچ بطول 36 و40 متر از روی بارج عملیاتی با چکش ویبره ، نصب پلیت و قفس آرماتور و بتن ریزی با لوله ترمی در قسمت فوقانی داخل شمعها.

   اجرای خرپاهای فلزی جهت اتصال منوپایل ها به یکدیگر.(Cat Walk)

- قالب بندی ، آرماتور بندی ، نصب بولت های مهاربندها و بتن ریزی پلت فرم اسکله به ابعاد 29/60x42/60 متر.

اجرای پل دسترسی بتنی از موج شکن به پلت فرم پهلوگیری:

-           کوبیدن شمع های فلزی قائم بقطر 56 اینچ از روی بارج عملیاتی با چکش ویبره ، نصب پلیت و قفس آرماتور و بتن ریزی با لوله ترمی در قسمت فوقانی داخل شمعها.

- قالب بندی ، آرماتور بندی و بتن ریزی پل دسترسی بتنی از موج شکن به عرشه اسکله ، بطول کل 54 متر و عرض 7/30 متر.

مقادیر کلی کار انجام شده در اسکله سوختگیری

-         تعداد کل شمع های 56 اینچ : 36 عدد ، طول کل شمع کوبی 56 اینچ : 930 متر، تعداد کل شمع های 70 اینچ : 6 عدد ، طول کل شمع کوبی 70 اینچ : 216 متر، تعداد کل شمع های 75 اینچ : 4 عدد ، طول کل شمع کوبی 75 اینچ : 144 متر، حجم کل بتن ریزی : 280، 1 مترمکعب، سطح کل قالب بندی : 2،200 مترمربع، وزن آرماتور مصرفی : 152،000 کیلوگرم، وزن کارهای فلزی : 750،000 کیلوگرم.

دوره اجرا :

-         سال شروع : 1384

-         سال خاتمه : 1386

4-    نــام پــروژه : ساخت 9 پست اسکله های تجاری بندرامیرآباد(شرقی ، غربی و جنوبی) + یک پست اسکله رو - رو راه آهن شامل پل ارتباطی راه آهن در حوضچه شماره یک در قالب چند قرارداد.

-         کـارفــرمــا   : مدیریت بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

-         مهندسین مشاور : مهندسین مشاور دریا بندر

-         مـوقعیـت : استان مازندران ، بندر امیرآباد (شمال ایران)

-         مبلغ کل قرارداد بر حسب دلار آمریکا : 000 ،000 ، 101 دلار

    

شرح مختصر پروژه :

 

اجرای 9 پست اسکله های تجاری شامل دیواره های پهلوگیری ، رمپ روـ رو کامیون ، فونداسیون شمع های زیر ریل جرثقیل های دروازه ای و بارانداز پشت اسکله ها بعرض 30 متر در حوضچه شماره یک بندر تجاری امیرآباد.

مشخصات اسکله های اجرا شده :

9 پست اسکله با عمق آبخور 7/50- متر بطول کل 1،577 متر

دیواره بتنی مهاری(Dead-Man) بطول کل 1،559 متر

اجرای شمع های زیر ریل جرثقیل های دروازه ای و فونداسیون روی آن بطول کل 1،897 متر

خلاصه روش اجرای پروژه :

دیواره پهلوگیری 9 پست از اسکله ها :

- کوبیدن کیسینگ های فلزی بقطر 56 اینچ با روش Soldier piles  با چکش ویبره بصورت مجاور هم ، حفاری ، نصب قفس آرماتور و بتن ریزی با لوله ترمی داخل کیسینگ ها و بیرون کشیدن کیسینگ ها با چکش ویبره پس از اتمام بتن ریزی .

- کوبیدن کیسینگ های فلزی بقطر 18 اینچ مابین درز شمع ها در سمت ساحل با چکش ویبره ، حفاری و بتن ریزی با لـولـه تـرمی داخل کیسینگ ها و بیرون کشیدن کیسینگ ها با چکش ویبره پس از اتمام بتن ریزی .

-       قالب بندی ، آرماتور بندی ، نصب بولت های مهاربندها و بتن ریزی دیواره پهلوگیری .

اجرای شمعهای زیر ریل جرثقیل های دروازه ای و فونداسیون روی آن :

-         کوبیدن کیسینگ های فلزی بقطر 30 اینچ با چکش وبیره ، حفاری و نصب قفس آرماتور و بتن ریزی با لوله ترمی داخل کیسینگ ها وبیرون کشیدن کیسینگ ها پس از اتمام بتن ریزی با چکش وبیره .

-         قالب بندی ، آرماتور بندی ، نصب بولت های ریل ها و بتن ریزی فونداسیون .

روش مهارکردن شمع های دیواره اصلی (9پست):

-         اجرای دیواره بتنی مهاری(Dead-Man)

-         مهار کردن دیواره های اسکله ها با کابل های پیش تنیده و گیره های 3 سوراخه با استفاده از روش دیویداگ آلمان(DSI, Post Tensioning System) .

 

ساخت بارانداز درپشت 9 پست اسکله:

-         پرکردن با مصالح مرغوب شنی و ماسه ای ، تحکیم ، اجرای لایه های روسازی و اسفالت در عرض 30متر و در طول اسکله ها برای محوطه بارانداز.

 

4-1- نــام پــروژه : ساخت اسکله روـرو راه آهن (Rail Ferry Link-Span)بندرامیرآباد در قالب سه قرارداد.

-         کـارفــرمــا   : مدیریت بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

-         مهندسین مشاور : مهندسین مشاور دریا بندر

-         مـوقعیـت : استان مازندران ، بندر امیرآباد (شمال ایران)

    

شرح مختصر پروژه :

 

اجرای اسکله روـرو راه آهن شامل دیواره های پهلوگیری ، دلفین های میانی و انتهایی ، پل متحرک اتصال راه آهن به شناور (Rail Ferry Link-Span) ، برج های بلند کننده هیدرولیکی پل ، جک های میانی و انتهایی ، ساختمان اطاق فرمان و بارانداز پشت اسکله بعرض 30 متر در حوضچه شماره یک بندر تجاری امیرآباد.

مشخصات اسکله اجرا شده :

اسکله با عمق آبخور 7/50- متر بطول کل 339 متر

دیواره بتنی مهاری(Dead-Man) بطول کل 388 متر

اجرای پل متحرک اتصال راه آهن به شناور متشکل از دو قسمت بطول کل 54 متر.

نصب سیستم های هیدرولیک و ابزار دقیق اطاق فرمان .

خلاصه روش اجرای پروژه :

دیواره پهلوگیری اسکله :

- کوبیدن کیسینگ های فلزی بقطر 56 اینچ با روش Soldier piles  با چکش ویبره بصورت مجاور هم ، حفاری ، نصب قفس آرماتور و بتن ریزی با لوله ترمی داخل کیسینگ ها و بیرون کشیدن کیسینگ ها با چکش ویبره پس از اتمام بتن ریزی .

- کوبیدن شمع های فلزی H بقطر 100 سانتیمتر مابین درز شمع ها در سمت ساحل با چکش ویبره ، حفاری و بتن ریزی با لـولـه تـرمی مابین شمع های فلزی H و درز شمع ها و بیرون کشیدن شمع های فلزی H با چکش ویبره پس از اتمام بتن ریزی .

-       قالب بندی ، آرماتور بندی ، نصب بولت های مهاربندها و بتن ریزی دیواره پهلوگیری .

اجرای شمعهای زیر دلفین های میانی و انتهایی و دلفین ها :

-         کوبیدن کیسینگ های فلزی بقطر 56 اینچ با چکش وبیره ، حفاری و نصب قفس آرماتور و بتن ریزی با لوله ترمی داخل کیسینگ ها وبیرون کشیدن کیسینگ ها پس از اتمام بتن ریزی با چکش وبیره .

-         قالب بندی ، آرماتور بندی ، نصب بولت های جک ها و بتن ریزی دیواره دلفین ها.

روش مهارکردن شمع های دیواره اصلی:

-         اجرای دیواره بتنی مهاری(Dead-Man)

-         مهار کردن دیواره های اسکله ها با کابل های پیش تنیده و گیره های 4 سوراخه با استفاده از روش دیویداگ آلمان(DSI, Post Tensioning System) .

ساخت پل متحرک اتصال راه آهن به شناور (Rail Ferry Link-Span):

-         اجرای پل متحرک اتصال راه آهن به شناور متشکل از دو قسمت بطول کل 54 متر ، برج های بلند کننده هیدرولیکی پل ، 8 عدد جک های میانی و انتهایی و ساختمان اطاق فرمان .

ساخت بارانداز درپشت اسکله:

-         پرکردن با مصالح مرغوب شنی و ماسه ای ، تحکیم ، اجرای لایه های روسازی و اسفالت در عرض 30متر و در طول اسکله ها برای محوطه بارانداز.

مقادیر کلی کار انجام شده در9 پست اسکله های تجاری + پل ارتباطی رو - رو راه آهن حوضچه شماره یک بندرامیرآباد:

تعداد کل شمع های 56 اینچ و 30 اینچ و 18 اینچ و H یک متر : 3،386 عدد ، طول کل شمع کوبی: 53،711 متر، طول کل حفاری : 61،055 متر، حجم کل بتن ریزی : 81،020 مترمکعب، سطح کل قالب بندی:  62،447 مترمربع، وزن آرماتور مصرفی :  5،935،210 کیلوگرم، وزن کارهای فلزی : 520،698 کیلوگرم، وزن كابل هاي پيش تنيدگي : 168،022 کیلوگرم، تعداد گیره های پيش تنيدگي : 1،896 عدد ، حجم عمليات خاكي و سنگی: 1،127،615 مترمکعب، تجهیزات کامل فلزی Rail Ferry Link span :   376،121 کیلوگرم و سیستم هیدرولیک و ابزار دقیق Rail Ferry Link span .

دوره اجرا :

-         سال شروع : 1375

-         سال خاتمه : 1392

5-نــام پــروژه : ساخت 10 پست اسکله های جدید بندرانزلی در قالب چند قرارداد.

-         کـارفــرمــا   : اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان

-         مهندسین مشاور : مهندسین مشاور دریا بندر

-         مـوقعیـت : استان گیلان ، بندر انزلی (شمال ایران)

-         مبلغ کل قرارداد بر حسب دلار آمریکا : 000 ،000 ،122 دلار

    

شرح مختصر پروژه :

 

اجرای 9 پست اسکله های تجاری و یک پست اسکله نفتی شامل دیواره های پهلوگیری ، فونداسیون شمع های زیر ریل جرثقیل های دروازه ای و بارانداز پشت اسکله ها بعرض 30 متر در پروژه ساخت اسکله های جدید جهت توسعه بندرانزلی .

توضیح : بدلیل فعال بودن بندر ، این اسکله ها همزمان با بهره برداری از اسکله های قدیمی بندر و بتدریج ساخته شد.

مشخصات اسکله های اجرا شده :

10 پست اسکله با عمق آبخور 7/50- متر بطول کل 1،772 متر.

دیواره بتنی مهاری(Dead-Man) بطول کل 1،772 متر.

اجرای شمع های زیر ریل جرثقیل های دروازه ای و فونداسیون روی آن بطول کل 2،560 متر .

خلاصه روش اجرای پروژه :

دیواره پهلوگیری 9 پست از اسکله ها :

- کوبیدن شمع های فلزی بقطر 75 سانتیمتر با روش Soldier piles  با چکش ویبره بصورت مجاور هم ، حفاری ، نصب قفس آرماتور و بتن ریزی با لوله ترمی داخل شمعها.

- کوبیدن کیسینگ های فلزی بقطر 45 سانتیمتر مابین درز شمع ها در سمت ساحل با چکش ویبره ، حفاری و بتن ریزی با لـولـه تـرمی داخل کیسینگ ها و بیرون کشیدن کیسینگ ها با چکش ویبره پس از اتمام بتن ریزی .

-       قالب بندی ، آرماتور بندی ، نصب بولت های مهاربندها و بتن ریزی دیواره پهلوگیری .

دیواره پهلوگیری 1 پست (اسکله شماره 5)

-   کوبیدن کیسینگ های فلزی بقطر 100 سانتیمتر با روش Soldier piles  با چکش ویبره بصورت مجاور    هم ، حفـاری و نصب قفس آرماتـور و بتن ریزی با لوله ترمی داخل کیسینگ ها و بیرون کشیدن کیسینگ ها با چکش وبیره پس از اتمام بتن ریزی با چکش ویبره .

-         قالب بندی ، آرماتور بندی ، نصب بولت های مهاربندها و بتن ریزی دیواره پهلوگیری .

-         کوبیدن کیسینگ های فلزی بقطر 60 سانتیمتر ما بین درز شمعها در سمت ساحل با چکش ویبره ، حفاری و بتن ریزی داخل کیسینگ ها با لوله ترمی و بیرون کشیدن کیسینگ ها با چکش ویبره پس از اتمام بتن ریزی با چکش وبیره .

اجرای شمعهای زیر ریل جرثقیل های دروازه ای و فونداسیون روی آن :

-         کوبیدن کیسینگ های فلزی بقطر 75 سانتیمتر با چکش وبیره ، حفاری و نصب قفس آرماتور و بتن ریزی با لوله ترمی داخل کیسینگ ها وبیرون کشیدن کیسینگ ها پس از اتمام بتن ریزی با چکش وبیره .

-         قالب بندی ، آرماتور بندی ، نصب بولت های ریل ها و بتن ریزی فونداسیون .

-         نصب ریل های مربوطه روی فونداسیون .

روش مهارکردن شمع های دیواره اصلی (10پست):

-         اجرای دیواره بتنی مهاری(Dead-Man)

-         مهار کردن دیواره های اسکله ها با کابل های پیش تنیده و گیره های 3 سوراخه با استفاده از روش دیویداگ آلمان(DSI, Post Tensioning System) .

ساخت بارانداز درپشت 9 پست اسکله:

-         پرکردن با مصالح مرغوب شنی و ماسه ای ، تحکیم ، اجرای لایه های روسازی و اسفالت در عرض 30متر و در طول اسکله ها برای محوطه بارانداز.

-         اجرای شمع های شنی جهت تحکیم بستر جلوی دیواره ها در محل های لازم .

مقادیر کلی کار انجام شده در 10 پست اسکله های جدید بندر انزلی:

تعداد کل شمع های 75، 45، 100 و 60 سانتیمتر : 7،736 عدد ، طول کل شمع کوبی : 106،954 متر، طول کل حفاری : 45،813 متر، حجم کل بتن ریزی : 44،859 مترمکعب، سطح کل قالب بندی : 58،858 مترمربع، وزن آرماتور مصرفی : 4،573،214 کیلوگرم، وزن کارهای فلزی : 1،471،658 کیلوگرم، وزن كابل هاي پيش تنيدگي : 119،279 کیلوگرم، تعداد گیره های پيش تنيدگي : 1،493 عدد ، حجم عمليات خاكي و سنگی : 340،902 مترمکعب.  

دوره اجرا :

-         سال شروع : 1374

-         سال خاتمه : 1386

II- تعدادی از پروژه های شمع کوبی دریایی و فونداسیون آنها

6- نــام پــروژه : طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 19 (شمع کوبی زیر سازه های مشعلهای پالایشگاه)

-         کـارفــرمــا   : شرکت پتروپارس

-         مـوقعیـت : استان بوشهر ، تنبک ، طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 19 (جنوب ایران)

-         مبلغ کل قرارداد بر حسب دلار آمریکا : 28،000،000 دلار

 

اجرای شمع های بتنی درجا :

-         کوبیدن کیسینگ های فلزی به قطر 66 سانتیمتر و بطول 24 متر توسط چکش ویبره هیدرولیکی، حفاری داخل کیسینگ های فلزی توسط دستگاه حفار روتاری، آرماتوربندی ( آماده سازی ، گالوانیزه کردن، انتقال ، ساختن و نصب کردن)، بتن ریزی با ترمی و بیرون کشیدن کیسینگ فلزی توسط چکش ویبره هیدرولیکی.

خلاصه متن : اجرای شمع های بتنی درجا در حدود 642 عدد.

اجرای فونداسیون و پدستال :

-         عملیات خاکبرداری سرشمع های بتنی، کوبیدن بستر، ریختن بتن مگر، آرماتوربندی( آماده سازی ، گالوانیزه کردن، انتقال ، ساختن و نصب کردن)، قالب بندی و بتن ریزی در فونداسیون و پدستال پایپ راکها، MP& HP K.O. Drum, Pump shelters, pipe supports& HP& LP Foundation pad .

دوره اجرا :

-         سال شروع : 1390

-         سال خاتمه : 1392

7- نــام پــروژه : شمع کوبی زیر سازه های مشعلهای پالایشگاه، فاز 12

-         کـارفــرمــا   : شرکت پتروپارس، EPC2، بین شرکت دایلم کره و پتروپارس ایران

-         مـوقعیـت : استان بوشهر ، تنبک ، طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 12 (جنوب ایران)

-         مبلغ کل قرارداد بر حسب دلار آمریکا : 000 ، 000 ، 8 دلار    

 

خلاصه روش اجرای پروژه:

اجرای شمع های بتنی درجا :

-         کوبیدن کیسینگ های فلزی به قطر 66 سانتیمتر و بطول 24 متر توسط چکش میبره هیدرولیکی، حفاری داخل کیسینگ های فلزی توسط دستگاه حفار روتاری، آرماتوربندی ( آماده سازی ، ساختن و نصب کردن)، بتن ریزی با ترمی و بیرون کشیدن کیسینگ فلزی توسط چکش ویبره هیدرولیکی.

خلاصه متن : اجرای شمع های بتنی درجا در حدود 523 عدد.

دوره اجرا :

-         سال شروع : 1390

-         سال خاتمه : 1390

8- نــام پــروژه : اسکله کاوه قشم

-         کـارفــرمــا   : شركت تاسيسات دريايي صنعت نفت قشم

-         مـوقعیـت : استان هرمزگان ، جزیره قشم (جنوب ایران)

-         مبلغ کل قرارداد بر حسب دلار آمریکا : 000 ،700 ، 5 دلار

خلاصه روش اجرای پروژه:

-         کوبیدن کیسینگ های فلزی بقطر 56 اینچ. تجهیزات دریایی که در این پروژه استفاده می شدند، شامل یک عدد چکش ویبره هیدرولیکی سنگین و شمع کوب دیزل Delmag (نوع D100-13) بودند که هر دو از روی بارج شناور عملیاتی هدایت می شدند. (عمق بستر -20 CD)

مقادیر کار انجام شده :

طول کل شمع ها : 2500 متر ، تعداد شمع ها : 193 عدد.

دوره اجرا :

-         سال شروع : 1377

-         سال خاتمه : 1378

معرفی شرکت ساختمانی پرهام

 شركت ساختماني پرهام يكي از با سابقه ترين شركت هاي ساختماني ايران است كه در سال 1338 تاسيس و تاكنون در اجراي طرحهاي مختلف عمراني درسرتاسر ايران بعنوان پيمانكاری فعال و با كيفيت بالاي كار ، حضور داشته است

شركت ساختماني پرهام با بيش از 5 دهه فعاليت و تجربه توانسته است موفقيت هاي با ارزشي را در اجراي سازه هاي دريايي ، بتن پيش تنيده ، پلسازي ، انواع پي سازي هاي عميق در شرايط مختلف خشكي ودريا بدست آورد ....

 

logo 50y fa

اطلاعات کلی شرکت

نام : شرکت ساختمانی پرهام   (سهامی خاص)
آدرس دفتر مرکزی : تهران – خیابان استاد نجات اللهی – خیابان ورشو – پلاک 17
تلفن : 88901799 ، 88900669 ، 88903389 (9821+) .
نمابر : 88905378 (9821+)
وب سایت : www.parhamco.com ( در حال بروز رسانی)
ایمیل : Info@parhamco.com
سال تاسیس : یکم آبان 1338 شمسی

Search