محل
شرح كار
مدت پروژه
شرح پروژه
گيلان

طول پل: 790 متر

عرض پل: 25 متر

شروع كار: خرداد 1366

 پايان كار: فروردين1369

پل بزرگ سفيد رود آستانه اشرفيه
محور شيرازـ بوشهر

بازسازي 83 متر از 153 متر طول كامل پل

عرض پل: 25 متر

شروع كار: تير1368

پايان كار: مرداد 1371

پل بزرگ دره نرگسي محور شيراز ـ بوشهر 

محور بوشهر ـ كنگان

طول پل: 760 متر

شروع كار: آبان 1352

پايان كار: آبان 1355

پل بزرگ موند
چابهار

طول پل: 100 متر

عرض پل: 25.6 متر

شروع كار: خرداد 1371

پايان كار: مرداد 1373

پل جاده كمربندي چابهار
گيلان

طول پل: 96 متر

عرض پل: 25 متر

شروع كار: تير 1367

پايان كار: فروردين1368

پل جاده كمربندي بابلسر
آستانه اشرفيه، گيلان

طول راه : 500 متر

عرض راه: 9 - 25.6  متر

ساخت تعداد 10 دستگاه پل و آبرو بطول 83 متر

شروع كار: فروردين1368

پايان كار: تير1371

جاده ارتباطي طرفين پل سفيد رود آستانه اشرفيه
كرمان

ساخت تعداد 2 دستگاه پل بطول 390 متر

عرض پل: 9 متر

شروع كار: تير1357

پايان كار: بهمن 1364

پلهاي راه اصلي رودان ـ سبزواران
مازندران

طول راه در طرفين سه پل : 329 متر

ساخت تعداد 3 دستگاه پل بزرگ  بطول 390 متر

شروع كار: آبان 1357

پايان كار: فروردين 1361

پلهاي راه كمربندي آمل و چلاو
بوشهر

طول راه :  67.3 كيلومتر

عرض راه: 8 متر

ساخت تعداد 72 دستگاه پل و آبرو

شروع كار: فروردين 1357

پايان كار: مرداد 1362

ساختمان راه اصلي گناوه ـ ديلم
آذربايجان شرقي

طول راه : 41.8 كيلومتر

عرض راه: 8.6 متر

ساخت تعداد 127 دستگاه پل و آبرو

شروع كار: تير 1357

پايان كار: تير 1367

پل ورزقان چاي، شهرستان اهر
اصفهان

طول راه : 34 كيلومتر

عرض راه: 11.42 متر

ساخت تعداد 89 دستگاه پل و آبرو

شروع كار: تير 1353

پايان كار: تير 1356

قطعه 2 راه اصلي شهرضا ـ بهبهان

 


تهران- خيابان نجات الهي (ويلا) خيابان ورشو شماره 31 كد پسني 15986،
 تلفن:8901799-8903389-8900669
 فاكس 8905378
E-mail: info@parhamco.com, parham@neda.net.ir

 

louis vuitton outlet michael kors outlet sport blue 6s louis vuitton outlet foamposites for sale coach outlet online louis vuitton outlet kate spade outlet sport blue 3s jordan 3 sport blue louis vuitton outlet Lebron 11 louis vuitton outlet kate spade outlet louis vuitton outlet Jordan 3Lab5 cheap air jordan Louis Vuitton Outlet lebron 11 louis vuitton outlet